Zásady ochrany osobních údajů

Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze v případě, že při následných operacích zpracování není uveden opak.
"Osobními údaji" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.


Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje.
Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webhostingu / poskytovateli IT služeb vaším internetovým prohlížečem předány údaje o používání a uloženy do protokolových dat (tzv. log souborů serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšení naší nabídky.
Kontakt

Zodpovědný
Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje správce údajů naleznete v naší tiráži.

Zahájení kontaktu se zákazníkem prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi navážete obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti o kontakt.
Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Pokud je kontakt proveden z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho dotazu. V tomto případě máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Sběr a zpracování dat při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat.

Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Pokud je kontakt proveden z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho dotazu.V tomto případě máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho dotazu. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Objednávky zákaznických účtů

Účet zákazníka
Při otevření zákaznického účtu shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu, který je v něm uveden. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho nakupování a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.


Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů pro objednávky
Při zadávání objednávky shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, smlouva nebude uzavřena. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje jsou předávány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

Recenze Reklama

Sběr údajů při psaní komentáře
Pokud komentujete článek nebo příspěvek, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentáře) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování slouží k tomu, aby bylo možné komentovat a zobrazovat komentáře. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaše osobní údaje budou poté vymazány.

Při zveřejnění vašeho komentáře budezveřejněnopouze jméno, které uvedete.

Kromě toho bude při odesílání komentáře uložena vaše IP adresa za účelem zabránění zneužití funkce komentáře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním předaných údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaše IP adresa bude poté odstraněna.

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme bez ohledu na zpracování smlouvy výhradně pro naše vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Za tímto účelem se můžete z odběru newsletteru kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás o tom informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z distribučního seznamu odstraněna.


Správa zbožíposkytovatele přepravních služeb

Předání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informace o stavu přepravy.
Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím během procesu objednávky výslovně souhlasili. Účelem předání vaší e-mailové adresy je informovat vás e-mailem o stavu expedice. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte nebo dopravnímu podniku, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Použití externího systému správy zboží
Pro zpracování zakázek v rámci zpracování objednávek používáme systém plánování podnikových zdrojů. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s objednávkou předány do
Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt, Německo
přenášeny.


Poskytovatel platebních služeb

Používání služby PayPal
Na všechny transakce PayPal se vztahují zásady ochrany osobních údajů PayPal. Najdete ji naadrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Použití služby PayPal Express
Na našich webových stránkách používáme platební službu PayPal Express společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko; "PayPal"). Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout platbu prostřednictvím platební služby PayPal Express. Pro integraci této platební služby je nutné, aby společnost PayPal při vyvolání webové stránky shromažďovala, ukládala a analyzovala údaje (např. IP adresu, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění vašeho zařízení). K tomuto účelu mohou být použity také soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá na základě § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých platebních metod.Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.
Při výběru a použití služby PayPal Express jsou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti PayPal, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi zvoleným způsobem platby. Toto zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Další informace o zpracování údajů při používání platební služby PayPal Express najdete v souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů na adresewww.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS
.


Soubory cookie
Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vyvolá webovou stránku, může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni před nastavením souborů cookie a individuálně rozhodnout o jejich přijetí, jakož i zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
Jak spravovat (včetně deaktivace) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích se dozvíte kliknutím na níže uvedené odkazy:

Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud není v prohlášení o ochraně osobních údajů níže uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti naší nabídky. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 věta 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek, jakož i uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Analýza sledování reklamy

Používání služby Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností spojenou se společností Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem bude společnost Google používat informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Při tomto procesu mohou být shromažďovány mimo jiné tyto informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o prohlížeči, který používáte, a o zařízení, které používáte (zařízení), navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, ze které jste vstoupili na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Služba Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto vytvořené informace o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks ahttps://business.safety.google/adsprocessorterms/. K vašim údajům má přístup jak společnost Google, tak americké vládní orgány. Vaše údaje může společnost Google propojit s dalšími údaji, jako je historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o používání jiných zařízení a další údaje, které o vás může mít.
Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá na základě § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání dat službou Google Analytics na různých zařízeních, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby byl tento krok plně účinný, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech a zařízeních. Pokud soubor cookie pro odhlášení odstraníte, budou požadavky opět zasílány společnosti Google. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Odhlášení od služby Google Analytics.
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na stránkách https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://www.google.de/intl/de/policies/ a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
.
Používání sledování konverzí Google Ads
Na našich webových stránkách používáme online reklamní program "Google Ads" a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocení akce návštěvy). Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností spojenou se společností Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.
Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat na webových stránkách zákazníků společnosti Ads.
Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat.
Vaše údaje mohou být předány do USA.Pro USA neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks
a https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá na základě § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cílení reklamy na návštěvníky stránek na základě jejich zájmu.Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení reklamy společnosti Google. Pokyny k tomu najdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Alternativně můžete zabránit používání souborů cookie třetími stranami tak, že navštívíte stránku Network Advertising Initiative pro odhlášení na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete se řídit dalšími informacemi o odhlášení, které jsou zde uvedeny. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https: //www.google.de/policies/privacy/
.
Použití funkce remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google Inc.
Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo "podobné cílové skupiny" společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností spojenou se společností Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.
Aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů. Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, která je základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie se používají k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o jejich používání. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací.
Vaše údaje mohou být předávány do USA.Pro USA neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá na základě § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cílení reklamy na návštěvníky stránek na základě jejich zájmu.Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací pluginu, který je zde uveden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
Používání souborů cookie třetími stranami můžete zabránit také tak, že navštívíte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a použijete další informace o odhlášení, které jsou zde uvedeny.
Další informace o remarketingu Google a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.


Zásuvné moduly a další

Použití Správce značek Google
Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností spojenou se společností Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.
Tato aplikace spravuje značky JavaScriptu a značky HTML, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k navrhování a optimalizaci našich webových stránek v souladu s požadavky.
Samotný Google Tag Manager neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete zde
.

Práva subjektu údajů a doba uchovávání

Doba skladování
Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté s ohledem na zákonné, zejména daňové a obchodněprávní lhůty pro uchovávání, a po uplynutí této lhůty budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

Práva subjektu údajů
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle článků 15 až 20 DSGVO následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO a proti zpracování za účelem přímého marketingu podle čl. 21 odst. 1 DSGVO.


Právo na stížnost u dozorového úřadu
V souladu s článkem 77 DSGVO máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Právo na námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


poslední aktualizace: 27.10.2020