Přejít na úvodní stranu

DPH u položek DoMeT.co.uk

Zboží z DoMeT.co.uk podléhá DPH v rámci Evropské unie (EU) a Severního Irska.

U zboží nabízeného na webových stránkách DoMeT.co.uk, které je zasíláno do destinací v rámci Evropské unie (EU) a Severního Irska, musí být DPH účtována v souladu s právními předpisy platnými v EU a daňovými sazbami, které se v jednotlivých členských státech liší. Výše DPH, která má být účtována, závisí na různých faktorech, jako je totožnost prodávajícího, povaha zakoupeného výrobku a místo určení výrobků.

Ceny na našich webových stránkách jsou uvedeny v eurech a zahrnují německou DPH. Vezměte prosím na vědomí, že konečná cena závisí na skutečné dani z prodeje platné pro vaši objednávku. U objednávek z jiných zemí EU bude odečtena německá DPH a vypočtena DPH platná v zemi určení. Konečná cena včetně sazeb DPH platných pro objednané položky se zobrazí na poslední straně objednávkového formuláře.

DoMeTZákazníci B2B mohou vidět ceny bez DPH.